Стручно усавршавање

 

Наставници наше школе су аутори и реализатори одобрених програма стручног усавршавања за 2017/2018. год. 

рб Назив
63 Оснаживање наставника/васпитача за подршку и развој социјалних вештина и самопоуздања код ученика/деце
197 Ефикасно вођење педагошке документације
203 Напредне технологије у настави
236 Модели комуникације у онлајн окружењу
418 Нова школа – вишефронтална настава 1
447 Савремене методе наставе и наставни материјали
485 Нова школа – вишефронтална настава у функцији индивидуализације наставе и развоја компетенција за целоживотно учење
877 Савремена наставна средства, методе и електронски сервиси
900 Проблемски и истраживачки оријентисана настава

 


Наши наставници на обуци "Достизање основних дигиталних компетенција наставника"