РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ АВГУСТ 2019.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/19.

                                            I разред

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ТЕРМИН

ХЕМИЈА

( поправни испит )

Слађана Стојиљковић

Ана Фодора

Богдан Андријашевић

20.08.2019.  0900

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

(разредни и поправни испит)

Вељко Михајловић

Драгана Крстић

Богдан Андријашевић

 

22.08.2019.  0900

МАТЕМАТИКА

( поправни испит )

Бојана Ћирић

Гордана Павловић

Богдан Андријашевић

23.08.2019.  0900    (писмени)

26.08.2019.  0900    (усмени )

ФИЗИКА

( поправни испит )

Данијела Љујић

Жељко Вукадиновић

Богдан Андријашевић

23.08.2019.  0900

 

                                         II разред

 

 

ЕЛЕКТРОНИКА

( поправни испит )

Драган Вуксановић

Даница Пејановић

Јасминка Вулетић

21.08.2019.     0900

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

( Техничар ПТТ саобраћаја )

( разредни испит )

Мирјана Петковић

Милан Ђурић

Катарина Китановић

20.08.2019.  0900

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

(поправни испит )

Електротехничар телекомун.

Даница Пејановић

Драган Вуксановић

Данијела Љујић

23.08.2019.    0900

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

(поправни испит )

Монтер ТК мрежа

Драгана Поповић

Саша Станојчић

Александар Петровић

23.08.2019.     090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                                         

                                           III разред

МАТЕМАТИКА

( поправни испит )

Гордана Павловић

Бојана Ћирић

Биљана Ковачевић

23.08.2019.  0900    (писмени)

26.08.2019.  0900    (усмени )

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

( поправни испит )

Мирослава Стевановић

Љубица Зуковић Петровић

Јасминка Вулетић

23.08.2019.  0900    (писмени)

26.08.2019.  0900    (усмени )

ТЕХНИКА ДИГИТАЛНОГ ПРЕНОСА

( поправни испит )

Вела Чоја

Биљана Ковачевић

Дејан Арсић

22.08.2019.     0900

ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ

( поправни испит )

Александар Петровић

Дејан Арсић

Душко Ковић

20.08.2019.     0900

КАБЛОВСКЕ И ВАЗДУШНЕ ТК ЛИНИЈЕ

( поправни испит )

Александар Петровић

Дејан Арсић

Душко Ковић

22.08.2019.     0900

 

                                  Матурски испит

 

Српски језик и књижевност

Данијела Цветковић

Радивојка Васовић

Наташа Лекић Марковић

20.08.2019.     0900

Матурски практичан рад

( Електротехничар ТК )

Биљана Ковачевић

Дејан Арсић

Милош Роговић

23.08.2019.     0900

Техничка документација

Драгиша Лазић

Бошко Радовановић

23.08.2019.     0800

Испит за проверу

стручно – теоријских знања

Дежурни на тестирању

Славица Спасић

Виолета Лазић

термин ће бити објављен

од 19.08.2019.

Испит за проверу

стручно – теоријских знања

Даница Пејановић

Драган Вуксановић

Маја Раденовић

Комисија за преглед тестова