Распоред испита у јануарском року 2018/2019. год.

 

Распоред испита за ванредне ученике у јануарском року школске 2018/2019. године

 

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Српски језик и књижевност 16.01. у 1030 З.Челара
Енглески језик 23.01. у 1215 З.Челара
Немачки језик 23.01. у 1215 З.Челара
Руски језик 23.01. у 1215 З.Челара
Француски језик 23.01. у 1215 З.Челара
Математика 24.01. у 1030 З.Челара
Физичко васпитање 16.01. у 1215 З.Челара
Верска настава 21.01. у 1300 З.Челара
Физика 16.01. у 1215 Сврљишка
Историја 25.01. у 1445 Сврљишка

 

САОБРАЋАЈНА СТРУКА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Рачуноводство (IV разред) 24.01. у 1530  З.Челара
Пословна информатика (II и III разред) 15.01. у 1400 З.Челара
Пословна информатика (IV разред) 29.01. у 930 З.Челара
Поштанска услуге (I, II и IV разред) 25.01. у 930 З.Челара
Поштанске мрежа 22.01. у 1200 З.Челара
Пословна коресподенција и комуникација 22.01. у 1200 З.Челара
Економика и организција предузећа (III разред) 25.01. у 930 З.Челара
Финансијско пословање (II разред) 24.01. у 1530 З.Челара
Основи саобраћајне психологије 21.01. у 1300 Сврљишка

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Телекомуникациона мерења 24.01. у 1030 З.Челара
Телекомуникациони водови 24.01. у 1030 З.Челара
Приступне мреже 25.01. у 1300 З.Челара
Комутациона техника 18.01. у 1300 З.Челара
Техника дигиталног преноса 16.01. у 930 З.Челара
Кабловске и ваздушне ТК линије 21.01. у 1130 З.Челара
Телекомуникационе инсталације 21.01. у 1130 З.Челара
Практична настава 22.01. у 1000  З.Челара
СТКС - Интерфонски системи 22.01. у 1000  З.Челара

 

V СТЕПЕН - Електротехничар специјалиста за ТК мреже

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Телекомуникациона мерења 24.01. у 1030 З.Челара
Рачунарске мреже 29.01. у 1300 З.Челара
Организација рада 24.01. у 1445  З.Челара
Електроника 22.01. у 1115  З.Челара
Пословна информатика 18.01. у 1215 З.Челара