ЈНМВ бр. 1.3.1/16 - Санација ђачких тоалета, водоводних и канализационих инсталација школе