ЈНМВ бр. 1.1.2/16 - Рачунарска и електронска опрема