ЈНМВ бр. 1.1.1/19 - Рачунарска и електронска опрема