ЈНМВ бр. 1.1.1/16 - Електронска опрема, рачунарска опрема и опрема за образовање