Од оснивања до данас

Школа постоји од 1961. године, када је Одлуком Управног одбора Заједнице ПТТ предузећа основан Школски ПТТ центар у чијем саставу је и Средња техничка ПТТ школа била све до 16. јануара 2003. године, када је Одлуком Владе Републике Србије издвојена као самостална установа.

Прва генерација редовних ученика уписана је 1961/62 године. Од тада до данас, диплому наше школе и стручно образовање понело је 10.000 младих људи.

Идући у корак са временом, школа је начинила крупне квалитативне и квантитативне, просторне и програмске промене, да би и данас задржала примат у образовању људских ресурса за потребе Телекома, Поште, банака и одговарајућих приватних компанија.

Данас смо лидери у образовању и стручном оспособљавању кадрова у области ПТТ саобраћаја и телекомуникација.

Наша школа је место где ћете стећи диплому која Вам отвара пут ка атрактивним занимањима: рад у ПТТ-у, области телекомуникација, мобилне телефоније, банкарско-финансијском сектору.