Јавне набавке

ЈНМВ бр. 1.1.1/19 - Рачунарска и електронска опрема

ЈНМВ бр. 1.3.1/18 - Грађевинско-занатски радови

ЈНМВ бр. 1.1.1/18 - Рачунари и рачунарска опрема

ЈНМВ бр. 1.3.1/17 - Грађевинско-занатски радови

ЈНМВ бр. 1.3.1/16 - Санација ђачких тоалета, водоводних и канализационих инсталација школе