Јавне набавке

Јавна набавка бр. 1.2.1/20 - Екскурзија ученика

ЈНМВ бр. 1.3.1/18 - Грађевинско-занатски радови

ЈНМВ бр. 1.1.1/18 - Рачунари и рачунарска опрема

ЈНМВ бр. 1.3.1/17 - Грађевинско-занатски радови

ЈНМВ бр. 1.3.1/16 - Санација ђачких тоалета, водоводних и канализационих инсталација школе