ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ ( ПТТ САОБРАЋАЈ )

ТЕХНИЧАР ПТТ САОБТРАЋАЈА                                четири године

 

Након завршене школе, ученик ће бити у стању да реализује све поштанске, новчане и телекомуникационе услуге, врши послове платног промета и организује и реализује процес преноса пошиљака.

Техничар ПТТ саобраћаја биће обучен да:

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА                 четири године

Након завршеног школовања електротехничари телекомуникација, стечена теоријска знања успешно користе у пракси.

Оспособљени су за обављање послова:

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА                  три године

Школовање ученика за занимање монтер ТК мрежа траје три године и у том периоду ученици се оспособљавају за безбедан и правилан рад у предузећима која се баве обрадом и преносом телекомуникационих сигнала.

У добро опремљеним кабинетима и на школском полигону ученици се припремају за реалне послове монтаже и одржавања опреме фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије, видео надзора, противпожарних и интерфонских система.

ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО У БЕОГРАДУ ?

Ми смо у централном делу града, поред хале  "Александар Николић". ( бивши "Пионир" )  

 

ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ДО ПТТ ШКОЛЕ - линије број:                 3,  12,  16, 23, 25, 25 P, 27, 27 Е, 32, 32 Е, 33, 35, 48, 74, 95, 96.  E6,  E7,